Doktori és Habilitációs Tanács

DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCS

 

Elnök:

Dr. Szekeres Júlia, egyetemi tanár (Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet)

 

Elnökhelyettes:

Dr. Bogár Lajos, egyetemi tanár (Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet)

 

Titkár:

Dr. Rékási Zoltán, egyetemi docens (Anatómiai Intézet)

Dr. Környei József, egyetemi docens (Élettani Intézet)

 

Belső tagok:

Dr. Ábrahám István, egyetemi docens (Élettani Intézet)

Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár (Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár)

Dr. Büki András, egyetemi tanár (Idegsebészeti Klinika)

Dr. Gőcze Péter, egyetemi tanár (Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika)

Dr. Komoly Sámuel, egyetemi tanár (Neurológiai Klinika)

Dr. Kovács L. Gábor, egyetemi tanár (Laboratóriumi Medicina Intézet)

Dr. Olasz Lajos, egyetemi tanár (Fogászati és Szájsebészeti Klinika)

Dr. Pethő Gábor, egyetemi tanár (Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet)

Dr. Pintér Erika, egyetemi tanár (Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet)

Dr. Reglődi Dóra, egyetemi tanár (Anatómiai Intézet)

Dr. Seress László, egyetemi tanár (Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium)

Dr. Sümegi Balázs, egyetemi tanár (Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet)

Dr. Than Péter, egyetemi tanár (Ortopédiai Klinika)

Dr. Vincze Áron, egyetemi docens (I. sz. Belgyógyászati Klinika)

Dr. Wittmann István, egyetemi tanár (II. sz. Belgyógyászati Klinika)

 

Külső tagok:

Dr. Minárovits János, egyetemi tanár (SZTE FOK Orálbiológiai és Kísérletes Fogorvostudományi Tanszék)

Dr. Szalai Csaba, egyetemi tanár (SE ÁOK Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet)

Dr. Tretter László, egyetemi tanár (SE ÁOK Orvosi Biokémiai Intézet)

Dr. Erdődi Ferenc, egyetemi tanár (DE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet)

 

Állandó helyettesek:

Dr. Gregus Zoltán, egyetemi tanár (Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet)

Dr. Székely Miklós, emeritus professzor (Kórélettani és Gerontológiai Intézet)

Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár, dékánhelyettes (Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika)

Dr. Vereczkei András, egyetemi tanár (Sebészeti Klinika)

 

Állandó meghívottak:

Dr. Miseta Attila, egyetemi tanár, dékán (Laboratóriumi Medicina Intézet)

Dr. Nyitrai Miklós, egyetemi tanár, dékánhelyettes (Biofizikai Intézet)

Hegyi Dávid, PhD hallgató (Orvosi Népegészségtani Intézet)

 

Elérhetőség:
maria.wenczler@aok.pte.hu