Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet

Intézetünk a Gyógyszertechnológia és a Biofarmácia tárgy oktatását végzi III. és IV. és V. éves gyógyszerészhallgatóknak. A tárgyak oktatása szorosan kapcsolódik a gyógyszertári munka, betegellátás, és az ipari gyógyszergyártás kutatási és fejlesztési lehetőségeihez, azok elméleti és gyakorlati alapjaira épülve egészíti ki a korszerű gyógyszerészeti tudásanyagot, ezért a záróvizsgán is fontos szerepet töltenek be.

Hallgatóink számára a fenti szakterületek korszerű ismeretanyagát, a tanulás, felkészülés elősegítése céljából a:

- Dévay A., Antal I.: A gyógyszeres terápia biofarmácia alapjai, Medicina, 2009.,

- Dévay A.: A gyógyszertechnológia alapjai (e-könyv), 2013. és a

- Dévay A.: Gyógyszertechnológiai és biofarmáciai vizsgálatok (e-könyv), 2015.

című tankönyveinkben foglaltuk össze. 

Intézetünk főbb kutatási területei a gyógyszeres terápia fontos elméleti és gyakorlati alapját képező gyógyszertechnológia, gyógyszerkészítés, gyógyszergyártás, minőségellenőrzés és biofarmácia. Munkánk során a készítmény gyárthatóságához, engedélyezéséhez vezető úton, alapkutatási és alkalmazott kutatási, metodikai, optimálási és léptéknövelési feladatokat is meg kell oldanunk. A gyógyszergyárakkal, kutatóintézetekkel közösen végzett tudományos együttműködésünk segíti intézetünk fejlesztését és az oktatás folyamatos korszerűsítését. 

Elérhetőségek

intézetigazgató: Dr. Pál Szilárd PhD, egyetemi adjunktus
Cím: 7624 Pécs, Rókus u. 2.
Levelezési cím: 7601 Pécs, Pf.: 99
Telefon: 72/503-617, 501-500
Fax: 72/503-617
E-mail:

A Kar évente a legjobban oktató 3-3 intézetnek és klinikának, az elméleti illetve klinikai tantárgyak legjobb előadójának, valamint a legjobb gyakorlatvezetőknek ítéli oda a díjat a végzős hallgatók szavazása alapján.

A dékán saját jogán illetve a Klinikai Központ főigazgatójának javaslatára évente egy alkalommal 3 elméleti intézetet és 3 klinikát részesít az év kiválóan teljesítő intézete/klinikája díjban.